hòa tan 7,675g hỗn hợp X gồm Zn,Fe vào 25g dd h2so4 98% . Sau khi kết thúc phản ứng thu được dd A và 2,8l hh Z gồm SO2 ,H2 , tỉ khối của hh Z với H2 l

Photo of author

By Emery

hòa tan 7,675g hỗn hợp X gồm Zn,Fe vào 25g dd h2so4 98% . Sau khi kết thúc phản ứng thu được dd A và 2,8l hh Z gồm SO2 ,H2 , tỉ khối của hh Z với H2 là 25,8 .cho naoh tác dụng với ddA tính C% các chất thu được

0 bình luận về “hòa tan 7,675g hỗn hợp X gồm Zn,Fe vào 25g dd h2so4 98% . Sau khi kết thúc phản ứng thu được dd A và 2,8l hh Z gồm SO2 ,H2 , tỉ khối của hh Z với H2 l”

 1. Đáp án:h2so4 cái j bạn 

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O5

  ⇒ Hợp chất của H cao nhất là RH3

  %H = 100 – 91,18 = 8,82%

  ⇒ 3/8,82 = M R / 91,18

  ⇒ M R = 31

  ⇒ R là Photpho (P)

   

Viết một bình luận