hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp kim loại gồm mg al zn trong dd hno3 thu đc 1,12 lít hh khí no và n2 có tổng khối lượng là 1,44 g Cô cạn cẩn thận dd s

By Elliana

hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp kim loại gồm mg al zn trong dd hno3 thu đc 1,12 lít hh khí no và n2 có tổng khối lượng là 1,44 g Cô cạn cẩn thận dd sau pư thu đc72,55 gam muối số mol hno3 là

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận