Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại sắt trong 200 ml dung dịch axit Hcl loãng nồng độ x mol.Sau phản ứng thu được y (l) khí H2 (ĐKTC) b) Xác định nồng

By Mary

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại sắt trong 200 ml dung dịch axit Hcl loãng nồng độ x mol.Sau phản ứng thu được y (l) khí H2 (ĐKTC)
b) Xác định nồng độ x M của dung dịch axit H2SO4 loãng Và y lít khí H2 (ĐKTC)

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận