Hòa tan hoàn toàn 5,65 gam hỗn hợp Mg và Zn vào dung dịch HCl 2M thu được 3,36 lít khí (đktc). a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗ

By Adalynn

Hòa tan hoàn toàn 5,65 gam hỗn hợp Mg và Zn vào dung dịch HCl 2M thu được 3,36 lít khí (đktc).
a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng.

0 bình luận về “Hòa tan hoàn toàn 5,65 gam hỗn hợp Mg và Zn vào dung dịch HCl 2M thu được 3,36 lít khí (đktc). a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗ”

 1. Mg + 2HCl ==> MgCl2 + H2

  x…………2x…………………………….x

  Zn + 2HCl ==> ZnCl2 + H2

  y……………..2y………………………….y

  Gọi x, y lần lượt là nMg và nZn, ta có:

  24x + 65y= 5,65

  nH2= x + y= 3,36/22,4= 0,15 (mol)

  Giải hệ trên, ta được:

  x= 0,1 (mol)

  y= 0,05 (mol)

  Đoạn này có số mol rồi bạn tự tính % nhé

  Ta có: nHCl= 2x + 2y= 0,3 (mol)

  ==> VHCl= n/Cm= 0,3/2= 0,15 (l)

   

  Trả lời

Viết một bình luận