hoàn thành chuỗi phuong trình sau các bạn ghi chất ra nha mình cảm ơn VD: C2H5OH tinh bột ====> Glucozơ Glucozơ======> Rượu Etylic Rượu Etylic ====

By Josie

hoàn thành chuỗi phuong trình sau các bạn ghi chất ra nha mình cảm ơn VD: C2H5OH
tinh bột ====> Glucozơ
Glucozơ======> Rượu Etylic
Rượu Etylic ====> axit axentic
axit axentic =====>Etyl axetat
Etyl axetat =====> rược Etylic
mình xin cảm ơn ạ

0 bình luận về “hoàn thành chuỗi phuong trình sau các bạn ghi chất ra nha mình cảm ơn VD: C2H5OH tinh bột ====> Glucozơ Glucozơ======> Rượu Etylic Rượu Etylic ====”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  (C6H10O5)n + nH2O –xt–> nC6H12O6

  C6H12O6 –men rượu–> 2CO2 + 2C2H5OH

  C2H5OH + O2 –men giấm–> CH3COOH + H2O

  CH3COOH + C2H5OH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

   

  Trả lời
 2. (C6H10O5)n + nH2O —> nC6H12O6 (đk: H+ loãng )

  C6H12O6 -enzim,to-> C2H5OH + CO2 

  C2H5OH + O2 -men giấm-> CH3COOH + H2O 

  CH3COOH + C2H5OH <-H2SO4, to-> CH3COOC2H5 + H2O 

  CH3COOC2H5 + H2O <-H2SO4, to->CH3COOH + C2H5OH

  Trả lời

Viết một bình luận