Học sinh khối 6 của một trường có khoảng 200 đến 250 em. Hỏi chính xác số học sinh khối 6 là bao nhiêu, biết rằng khi xếp hàng 10 hay 12 đều dư 3

By Gianna

Học sinh khối 6 của một trường có khoảng 200 đến 250 em. Hỏi chính xác số học sinh khối 6 là bao nhiêu, biết rằng khi xếp hàng 10 hay 12 đều dư 3

0 bình luận về “Học sinh khối 6 của một trường có khoảng 200 đến 250 em. Hỏi chính xác số học sinh khối 6 là bao nhiêu, biết rằng khi xếp hàng 10 hay 12 đều dư 3”

 1. @gaukind2008

  Gọi số học sinh lớp 6 là a

  Theo đề bài ta có:

  a : 10 và 12 dư 3

  a – 3 chia hết cho 10 và 12

  a – 3 ∈ BC (10, 12)

  Phân tích ra thừa số nguyên tố:

  10= 2 . 5

  12= $2^{2}$ . 3

  ⇒ BCNN( 10,12)= $2^{2}$ . 3 .5 = 60

  ⇒ BC( 10,12)= ( 0, 60, 120, 180, 240, 300,…)

  Mà a – 3 ∈ BC(10, 12)= ( 0, 60, 120, 180, 240, 300,…)

  ⇒ a ∈ (3, 63, 123, 183, 243, 303,…)

  Vì a có khoảng 200 đến 250 em nên ⇒ a = 243

  Vậy trường có 243 học sinh

   

  Trả lời
 2. gọi số học sinh khối 6 là a(a ∈ N*, 200<a<250)

  vì số học sinh khi xếp hàng 10 hay 12 đều dư 3 em nên

  ta có a-3     :10 ║

                           ║ ⇒a-3 là BC(10,12)

           a-3     :12 ║

  mà    10=2.5

           12=2².3

  ⇒BCNN(10,12)=2².3.5=60

  nên BC(10,12)=B(60)={0;60;120;180;240;300;….}

  hay a-3={0;60;120;240;300;….}

  ⇒a={3;63;123;243;303;….}

  mà 200<a<250

  nên a=243

  Vậy số học sinh khối 6 là 243 học sinh

  Xin 5 sao và câu trả lời hay nhất với ạ

                   Chúc bn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận