Hỗn hợp X gồm ankan A và anken B.Cho 6.72(l) X qua bình br2 dư thấy có 16g brom tham gia phản ứng.Mặt khác 6.5g X làm mất màu đủ 8g brom.Tìm CTPT A,B

By Kinsley

Hỗn hợp X gồm ankan A và anken B.Cho 6.72(l) X qua bình br2 dư thấy có 16g brom tham gia phản ứng.Mặt khác 6.5g X làm mất màu đủ 8g brom.Tìm CTPT A,B

0 bình luận về “Hỗn hợp X gồm ankan A và anken B.Cho 6.72(l) X qua bình br2 dư thấy có 16g brom tham gia phản ứng.Mặt khác 6.5g X làm mất màu đủ 8g brom.Tìm CTPT A,B”

 1. nX= 0,3 mol 

  nBr2= nB= 0,1 mol 

  => nA= 0,2 mol 

  Lượng brom giảm 1/2 (8g) nên trong 6,5g X có 0,1 mol A và 0,05 mol B. 

  A có CTPT CnH2n+2, M= 14n+2

  B có CTPT CmH2m, M= 14m

  => 0,1(14n+2)+ 0,05.14m= 6,5 

  <=> 1,4n+ 0,7m= 6,3  

  n=1 => m=7 

  n=2 => m= 5

  n=3 => m=3 

  Mà A, B là các chất khí nên số C $\le$ 4 

  Vậy A là C3H8, B là C3H6.

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nB=nBr2=16/160=0,1 mol

  nX=6,72/22,4=0,3 mol

  =>nB chiếm 33,33%

  nB=8/160=0,05 mol

  =>nA=0,1 mol

  ta có

  0,1x(14n+2)+0,05x14m=6,5

  =>1,4n+0,7m=6,3

  =>2n+m=9

  Ta có

  n=1 thì m=7(nhận)

  n=2 thì m=5(nhận)

  n=3 thì m=3(nhận)

  n=4 thì m=1 loại

  => có 3 cặp thỏa

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm