Hứa combo 5 sao+combo tim+hay nhất cho ai trả lời giải thích đầy đủ và theo cách lớp 5 nha. Một đoàn tàu đi với vận tốc 30 km / h thì đến một đường h

Photo of author

By Amaya

Hứa combo 5 sao+combo tim+hay nhất cho ai trả lời giải thích đầy đủ và theo cách lớp 5 nha.
Một đoàn tàu đi với vận tốc 30 km / h thì đến một đường hầm dài gấp 9 lần đường tàu. Nếu tàu đi trong 2 phút để qua hoàn toàn đường hầm thì chiều dài đoàn tàu là bao nhiêu?
A.50m B. 100 m C. 150 m D. 200 m
Viết một bình luận