XII. Rewrite the sentences, using the words in the brackets. Change other words in the sentence if necessary. 1. the new restaurant looks good. It se

By Jade

XII. Rewrite the sentences, using the words in the brackets. Change other words in the sentence if necessary.
1. the new restaurant looks good. It seems to have few customes. ( however )
….?
câu này là câu hỏi nha
ai biết thì giúp mk với

0 bình luận về “XII. Rewrite the sentences, using the words in the brackets. Change other words in the sentence if necessary. 1. the new restaurant looks good. It se”

 1. @ Mimzyy2509:3

  1.The new restaurant looks good. It seems to have few customers.(however)

  → The new restaurant looks good;however It seems to have few customers.

  Dịch : Nhà hàng mới có vẻ tốt, tuy nhiên, có vẻ như có ít khách hàng. 

  # Chúc bn hok tốt!~ 

  Trả lời
 2. `=>` The new restaurant looks good; however, it seems to have few customers.

  – However khi đứng giữa câu thì trước nó là dấu chấm phẩy và phía sau là dấu phẩy.

  `Jeikei`

  Trả lời

Viết một bình luận