Justin, một ca sĩ mới nổi trong thành phố, tổ chức biểu diễn ở sân vận động Mỹ Đình hàng năm. Trong năm thứ nhất, chỉ có 28 người đến dự. Trong năm th

Photo of author

By Mackenzie

Justin, một ca sĩ mới nổi trong thành phố, tổ chức biểu diễn ở sân vận động Mỹ Đình hàng năm. Trong năm thứ nhất, chỉ có 28 người đến dự. Trong năm thứ hai, có 53 người hâm mộ có mặt để nghe anh ta. Trong năm thứ ba, có 78 cổ động viên đến để nghe anh ta. Nếu mô hình này được tiếp tục, hỏi bao nhiêu lâu thì sẽ có 253 cổ động viên tại sân vận động? NHỚ VIẾT RÕ CÁCH LÀM
Viết một bình luận