Kể tên 1 số chất điều hòa sinh trưởng?Ứng dụng của chất điều hòa sinh trưởng và nêu điều kiện để sử dụng chúng?

By Isabelle

Kể tên 1 số chất điều hòa sinh trưởng?Ứng dụng của chất điều hòa sinh trưởng và nêu điều kiện để sử dụng chúng?

0 bình luận về “Kể tên 1 số chất điều hòa sinh trưởng?Ứng dụng của chất điều hòa sinh trưởng và nêu điều kiện để sử dụng chúng?”

 1. Kể tên 1 số chất điều hòa sinh trưởng?

  -gibberellin, auxin, cytokinin,…

  Ứng dụng của chất điều hòa sinh trưởng và nêu điều kiện để sử dụng chúng

  * ứng dụng

  -Kích thích sự hình thành rễ của cành giâm, cành chiết.

  -Kích thích sinh trưởng của cây, tăng chiều cao, tăng sinh khối và tăng năng suất cây trồng

  -Ngăn ngừa sự rụng nụ, hoa và quả

  -Các chất điều hòa sinh trưởng với mục đích diệt trừ cỏ dại

  -…

  *điều kiện

  Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng cần thỏa mãn các điều kiện sinh thái và các yếu tố dinh dưỡng của cây. Do các chất điều hòa sinh trưởng làm tăng cường các quá trình trao đổi chất mà không tham gia trực tiếp vào trao đổi chất, nên không thể dùng các chất đó để thay để phân bón.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm