Kể tên các văn bản nghị luận trung đại Ngữ văn 8

By Kylie

Kể tên các văn bản nghị luận trung đại Ngữ văn 8

0 bình luận về “Kể tên các văn bản nghị luận trung đại Ngữ văn 8”

 1. *Chiếu dời đô:
  Của tác giả Lý Công Uẩn ra đời trong năm canh tuất niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất (1010),Lý Uẩn viết bài chiếu bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La.

  *Hịch tướng sĩ của tác giả Trần Hưng Đạo(Trần Quốc Tuấn) ra đời trong nửa thế kỉ XIII, chỉ trong 30 năm (1257 – 1287),giặc Mông – Nguyên đã ba lần kéo quân sang xâm lược nước ta.Lúc bấy giờ thế giặc rất mạnh,muốn đánh bại chúng phải có sự đồng tình, ủng hộ của toàn quân, toàn dân.Trần Hưng Đạo đã viết bài hịch này để kêu gọi tướng sĩ hết lòng đánh giặc.

  *Nước Đại Việt:
  Của tác giả Nguyễn Trãi ra đời đầu năm 1428,sau khi quân ta đại thắng (tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc,buộc Vương Thông phải rút quân về nước).Nguyễn Trãi đã thừa lệnh vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) soạn thảo Bình ngô đại cáo để bố cáo với toàn dân về sự kiện có ý nghĩa trọng đại này.

  Trả lời
 2. Chiếu dời đô

  Hịch tướng sĩ 

  Nước Đại Việt ta

  Chiếu dời đô của tác giả Lý Công Uẩn ra đời trong năm canh tuất niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất (1010),Lý Công Uẩn viết bài chiếu bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La.

  Hịch tướng sĩ của tác giả Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) ra đời trong nửa thế kỉ XIII,chỉ trong 30 năm (1257 – 1287),giặc Mông – Nguyên đã ba lần kéo quân sang xâm lược nước ta.Lúc bấy giờ thế giặc rất mạnh,muốn đánh bại chúng phải có sự đồng tình,ủng hộ của toàn quân,toàn dân.Trần Hưng Đạo đã viết bài hịch này để kêu gọi tướng sĩ hết lòng đánh giặc.

  Nước Đại Viết của tác giả Nguyễn Trãi ra đời đầu năm 1428,sau khi quân ta đại thắng (tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc,buộc Vương Thông phải rút quân về nước).Nguyễn Trãi đã thừa lệnh vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) soạn thảo Bình ngô đại cáo để bố cáo với toàn dân về sự kiện có ý nghĩa trọng đại này.

  Chúc bạn học tốt nhé!! 

  Trả lời

Viết một bình luận