Khi 2 ô tô ở A và B cách nhau 60km và khởi hành cùng lúc đi theo hướng A->B. Sau 2,5h thì xe A đuổi kịp xe đi từ B. a) Tìm vận tốc 2 xe, biết tổng vận

Photo of author

By Kinsley

Khi 2 ô tô ở A và B cách nhau 60km và khởi hành cùng lúc đi theo hướng A->B. Sau 2,5h thì xe A đuổi kịp xe đi từ B.
a) Tìm vận tốc 2 xe, biết tổng vận tốc 76km/h.
b) Gọi C là vị trí 2 xe gặp nhau. Tính quãng đường AC.
Viết một bình luận