Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x (M). Sau khi phản ứng xảy ra HOAàn toàn, thấy khối lượng chất rắn tăng 0,8 gam so với ban

By Mackenzie

Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x (M). Sau khi phản ứng xảy ra HOAàn toàn, thấy khối lượng chất rắn tăng 0,8 gam so với ban đầu. Giá trị của x là
A:
2
B:
1
C:
1,5
D:
0,5

0 bình luận về “Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x (M). Sau khi phản ứng xảy ra HOAàn toàn, thấy khối lượng chất rắn tăng 0,8 gam so với ban”

 1. Đáp án: D: 0,5M

  Giải thích các bước giải:

  Fe + CuSO4 –>FeSO4 + Cu 

   a   –>                            a mol

  $\text{ta có mcr tăng =mCu-mFe=64a-56a=0,8→a=0,1mol=>x=0,5M}$

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Đáp án: D: 0,5M

  Giải thích các bước giải:

  Fe + CuSO4 –>FeSO4 + Cu 

   a   –>                            a mol

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận