Khi cơ thể ở trạng thái nằm thì huyết áp ở tim, động mạch đầu, động mạch chân, ở đâu là lớn nhất, đâu là bé nhất, vì sao?

Photo of author

By Ximena

Khi cơ thể ở trạng thái nằm thì huyết áp ở tim, động mạch đầu, động mạch chân, ở đâu là lớn nhất, đâu là bé nhất, vì sao?
Leave a Comment