khi cộng hai số thập phân một học sinh viết nhầm dấu phẩy sang bên phải một chữ số nên được tổng là 49,1 biết tổng Đúng là 27 phẩy 95 .Tìm hai số đã c

Photo of author

By Cora

khi cộng hai số thập phân một học sinh viết nhầm dấu phẩy sang bên phải một chữ số nên được tổng là 49,1 biết tổng Đúng là 27 phẩy 95 .Tìm hai số đã cho
Leave a Comment