Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân, một bạn đã quên viết dấu phẩy ở số thập phân và đặt tính cộng như cộng hai số tự nhiên nên đã được tổng

Photo of author

By Rylee

Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân, một bạn đã quên viết dấu phẩy ở số thập phân và đặt tính cộng như cộng hai số tự nhiên nên đã được tổng là 1731. Tìm số thập phân biết tổng đúng là 164,82
Viết một bình luận