Khi đặt vào khi đặt vào hai đầu dây dẫn hình trụ làm bằng nhôm có tích điện đều bằng 0,56 mm vuông hiệu điện thế 10 V thì cường độ dòng điện chạy qua

By Melanie

Khi đặt vào khi đặt vào hai đầu dây dẫn hình trụ làm bằng nhôm có tích điện đều bằng 0,56 mm vuông hiệu điện thế 10 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 22,5 a điện trở suất của nôm 2,8 nhân 10 mũ trừ 8 ôm m a Tính chiều dài của dây dẫn và điện trở của mỗi đoạn dây dài 1 m b Tính khối lượng của dây biết khối lượng riêng của nhôm là 2,7 gam trên cm khối

0 bình luận về “Khi đặt vào khi đặt vào hai đầu dây dẫn hình trụ làm bằng nhôm có tích điện đều bằng 0,56 mm vuông hiệu điện thế 10 V thì cường độ dòng điện chạy qua”

 1. Đáp án: 8,9 m, 0,05 ôm/m; 13,45 gam.

  Giải thích các bước giải: Điện trở của dây: \(R = \frac{U}{I} = \frac{4}{9}\,\,\left( A \right)\)

  Chiều dài dây: \(l = \frac{{R.S}}{\rho } = \frac{{80}}{9} = 8,9\,\,\left( m \right)\)

  Điện trở trên mỗi mét chiều dài: \(\frac{R}{l} = 0,05\,\,\Omega /m\)

  Khối lượng của dây: \(m = D.V = 2,7.0,{56.10^{ – 2}}.890 = 13,45\,\,\left( g \right)\)

  Trả lời

Viết một bình luận