Khi gas dễ cháy khi gặp lửa và có thể gây ngạt thở. Em hãy cho biết các biện pháp cần làm ngay và tuyệt đối không làm khi phát hiện sự cố dò rỉ gas Mo

Photo of author

By Reagan

Khi gas dễ cháy khi gặp lửa và có thể gây ngạt thở. Em hãy cho biết các biện pháp cần làm ngay và tuyệt đối không làm khi phát hiện sự cố dò rỉ gas
Mong mọi người giúp đỡ ạ
Leave a Comment