Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thêm 2,5V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng thêm 0.2A. Khi hiệu điện thế giảm đi 2V thì cường độ dòn

Photo of author

By Isabelle

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thêm 2,5V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng thêm 0.2A. Khi hiệu điện thế giảm đi 2V thì cường độ dòng điện tăng thêm hay giảm đi bao nhiêu lần
Mọi người giúp mình với ạ
Leave a Comment