Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lự hấp dẫn giữa chúng có độ lớn như thế nào???

Photo of author

By Cora

Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lự hấp dẫn giữa chúng có độ lớn như thế nào???

0 bình luận về “Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lự hấp dẫn giữa chúng có độ lớn như thế nào???”

 1. Đáp án: Chúng sẽ có độ lớn giữ nguyên , không thay đổi vì:

  Lực hấp dẫn không liên quan đến khối lượng và khoảng cách .

  @@@ hok tốt bn nhé><

   

 2. Đáp án: không đổi.

   

  Giải thích các bước giải:

  Lực hấp dẫn giữa 2 vật được tính theo công thức: `F = g. (m_1 m_2)/(r^2)`

  Khi khối lượng của 2 vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng gấp đôi `=> F’ = g. (2. m_1 . 2.m_2)/((2r)^2) = g. (4m_1 m_2)/(4r^2) = g. (m_1 m_2)/(r^2) = F`

  `=>` Lực tương tác không đổi.

Viết một bình luận