Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (I). Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu

By Iris

Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(I). Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.
(II). Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch.
(III). Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch.
(IV). Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.
A.
3.
B.
4.
C.
2.
D.
1.

0 bình luận về “Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (I). Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu”

 1. Đáp án:

  A

  Giải thích các bước giải:

  + I đúng

  +  II sai vì huyết áp giảm dần từ động mạch qua mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch

  + III đúng vì vận tốc máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch mà mao mạch có tổng tiết diện lớn nhất nên vận tốc máu là thấp nhất

  + IV đúng vì càng xa tim thì tổng tiết diện mạch càng lớn nên vận tốc máu càng giảm

  —> Có 3 phát biểu đúng

  Trả lời
 2. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  (I). Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.
  (II). Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch.
  (III). Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch.
  (IV). Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.
   A.
  3.
   B.
  4.                          
   C.
  2.                                        
   D.
  1.

   

  Trả lời

Viết một bình luận