Khi thao tác sao chép dữ liệu ,di chuyển dữ liệu và sao chép công thức có gì thay đổi không

Photo of author

By Iris

Khi thao tác sao chép dữ liệu ,di chuyển dữ liệu và sao chép công thức có gì thay đổi không

0 bình luận về “Khi thao tác sao chép dữ liệu ,di chuyển dữ liệu và sao chép công thức có gì thay đổi không”

 1. Sao chép:

  B1: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu mà em muốn sao chép.

  B2: Nháy nút Copy trên thanh công cụ.

  B3: Chọn ô em muốn đưa dữ liệu được sao chép vào.

  B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ.

  Di chuyển

  B1: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu mà em muốn di chuyển

  B2: Nháy nút Cut trên thanh công cụ

  B3: Chọn ô em muốn đưa dữ liệu được di chuyển tới

  B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ.

  cho nên ko

 2. Di chuyển một công thức
  1 Chọn ô có chứa công thức mà bạn muốn di chuyển.

   2 Trong nhóm bảng tạm của tab trang đầu, hãy bấm cắt.

  3 Bạn cũng có thể di chuyển công thức bằng cách kéo viền của ô đã chọn sang ô phía trên bên trái của vùng dán. Điều này sẽ thay thế mọi dữ liệu hiện có.

  Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  1Để dán công thức và định dạng bất kỳ: I n nhóm bảng tạm của tab trang đầu, bấm dán.

  2Để dán công thức chỉ: trong nhóm bảng tạm của tab trang đầu, bấm dán, bấm dán đặc biệt, rồi bấm công thức.

  Sao chép một công thức
  1 Chọn ô có chứa công thức mà bạn muốn sao chép.

  2 Trong nhóm bảng tạm của tab trang đầu, bấm sao chép.

  Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để dán công thức và bất kỳ định dạng nào, i n nhóm bảng tạm của tab trang đầu, bấm dán.

  Để dán chỉ công thức, iIn nhóm bảng tạm của tab trang đầu, hãy bấm dán, bấm dán đặc biệt, rồi bấm công thức.
   

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể dán kết quả công thức. Trong nhóm bảng tạm của tab trang đầu, bấm dán, bấm dán đặc biệt, rồi bấm vào giá trị.

  Xác minh rằng các tham chiếu ô trong công thức tạo ra kết quả mà bạn muốn. Nếu cần, hãy chuyển loại tham chiếu bằng cách làm như sau:

  Chọn ô có chứa công thức.

  Trong thanh công thức Ảnh nút , chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

  Nhấn F4 để chuyển đổi giữa các tổ hợp.

  Bảng tóm tắt cách một loại tham chiếu sẽ Cập Nhật nếu một công thức có chứa tham chiếu được sao chép hai ô xuống dưới và hai ô bên phải.
      chúc bạn học tốt nha ^w^!
  cho mình 5 sao hoặc hay nhất nha thank

Viết một bình luận