Khối lượng của 1 cuộn dây sắt có tiết diện tròn là 390g. Khi đặt vào 2 đầu dây một hiệu điện thế 36V thì cường độ dòng điện qua đó là 1,5A. Khối lượng

By Samantha

Khối lượng của 1 cuộn dây sắt có tiết diện tròn là 390g. Khi đặt vào 2 đầu dây một hiệu điện thế 36V thì cường độ dòng điện qua đó là 1,5A. Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m³. Tính:
a) Chiều dài và tiết diện của dây, biết điện trở suất là 12*10^-8 ôm mét.
b) Bán kính tiết diện của dây sắt.
Viết một bình luận