Không tính tỉ lệ phần trăm hãy lập luận sắp xếp các chất sau theo hàm lượng kali giảm dần KMNO4,KCLO3,KNO3,KHCO3,KOH,KL

By Samantha

Không tính tỉ lệ phần trăm hãy lập luận sắp xếp các chất sau theo hàm lượng kali giảm dần KMNO4,KCLO3,KNO3,KHCO3,KOH,KL

0 bình luận về “Không tính tỉ lệ phần trăm hãy lập luận sắp xếp các chất sau theo hàm lượng kali giảm dần KMNO4,KCLO3,KNO3,KHCO3,KOH,KL”

 1. Đáp án:

  KOH>KCl>KHCO3>KNO3>KClO3>KMnO4

  Giải thích các bước giải:

   MKMnO4=158

  MKClO3=122,5

  MKNO3=101

  MKHCO3=100

  MKOH=56

  MKCl=74,5

  Ta có

  mK trong các chất đều là 39

  =>M càng nhỏ thì tỉ lệ% K càng lớn

  => KOH>KCl>KHCO3>KNO3>KClO3>KMnO4

  Trả lời

Viết một bình luận