Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO với phần trăm khối lượng tương ứng là 66,67% và 33,33% bằng luồng khí CO vừa đủ, tỉ lệ mol khí CO2 tạo ra từ hai ox

By Bella

Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO với phần trăm khối lượng tương ứng là 66,67% và 33,33% bằng luồng khí CO vừa đủ, tỉ lệ mol khí CO2 tạo ra từ hai oxit kim loại tương ứng là:

0 bình luận về “Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO với phần trăm khối lượng tương ứng là 66,67% và 33,33% bằng luồng khí CO vừa đủ, tỉ lệ mol khí CO2 tạo ra từ hai ox”

 1. Đáp án:

   Gỉa sử có 100g hỗn hợp $Fe_{2}O_{3}$ và $CuO$

  ⇒$mFe2O3=100.66,67\%=66,67g$

  ⇒$mCuO=100.33,33\%=33,33g$

  $nFe_{2}O_{3}=\frac{66,67}{160}$

  $nCuO=\frac{33,33}{80}$

  Ta có $6nFe_{2}O_{3}=2nCO_{2}$(1)

  ⇔$nCO_{2}=1,254$

  Ta có: $2nCuO=2nCO_{2}$(2)

  ⇔$nCO_{2}=\frac{33,33}{80}$

  Tỉ lệ mol khí CO2 từ 2 oxit kim loại:

  $nCO_{2}(1): nCO_{2}(2)=1,25:\frac{33,33}{80}=3:1$

  Trả lời

Viết một bình luận