Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút tỉ số giữa tốc độ góc tốc độ dài và gia tốc Hướng Tâm của đầu mút hai kim lần lượt bằng

By Sadie

Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút tỉ số giữa tốc độ góc tốc độ dài và gia tốc Hướng Tâm của đầu mút hai kim lần lượt bằng

0 bình luận về “Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút tỉ số giữa tốc độ góc tốc độ dài và gia tốc Hướng Tâm của đầu mút hai kim lần lượt bằng”

 1. Đáp án: chiều dài kim giờ = 3/4 kim phút

  Gọi chiều dài kim giờ = R1

  Gọi chiều dài kim phút = R2

  Gọi Vận tốc góc của kim giờ là ω1

  Vì kim giờ quay 1 vòng mất 12h

  => ω1 = ∆φ / ∆t1 = 2π×1 / 12 = 2π /12 (rad/h)

  Gọi Vận tốc góc của kim phút là ω2

  Vì kim phút quay 1 vòng mất 1h

  => ω2 = ∆φ / ∆t2 = 2π×1 / 1 = 2π (rad/h)

  tỉ số giữa tốc độ góc của 2 kim là:

  ω1 / ω2 = ( 2π / 12) / ( 2π )

  => ω1 / ω2 = 1/ 12

  Mặt khác :

  Ta có vận tốc dài của kim giờ là: v1 = R1×ω1

  Ta có vận tốc dài của kim phút là: v2 = R2×ω2

  tỉ số giữa tốc độ dài của 2 kim là:

  => v1 / v2 = ( R1×ω1) / (R2×ω2)

  => v1 / v2 = 3ω1 / 4ω2 ( vì R1/R2 = 3/4)

  => v1 / v2 = ( 3 / 4 ) × 1/ 12

  => v1 / v2 = 1/16

  Vậy tỉ số vận tốc kim giờ / kim phút = 1/16

  Trả lời
 2. Đáp án: 1/16

  Giải thích các bước giải:

  chiều dài kim giờ = 3/4 kim phút

  Gọi chiều dài kim giờ = R1

  Gọi chiều dài kim phút = R2

  Gọi Vận tốc góc của kim giờ là ω1

  Vì kim giờ quay 1 vòng mất 12h

  => ω1 = ∆φ / ∆t1 = 2π×1 / 12 = 2π /12 (rad/h)

  Gọi Vận tốc góc của kim phút là ω2

  Vì kim phút quay 1 vòng mất 1h

  => ω2 = ∆φ / ∆t2 = 2π×1 / 1 = 2π (rad/h)

  tỉ số giữa tốc độ góc của 2 kim là:

  ω1 / ω2 = ( 2π / 12) / ( 2π )

  => ω1 / ω2 = 1/ 12

  Mặt khác :

  Ta có vận tốc dài của kim giờ là: v1 = R1×ω1

  Ta có vận tốc dài của kim phút là: v2 = R2×ω2

  tỉ số giữa tốc độ dài của 2 kim là:

  => v1 / v2 = ( R1×ω1) / (R2×ω2)

  => v1 / v2 = 3ω1 / 4ω2 ( vì R1/R2 = 3/4)

  => v1 / v2 = ( 3 / 4 ) × 1/ 12

  => v1 / v2 = 1/16

  Vậy tỉ số vận tốc kim giờ / kim phút = 1/16

  Trả lời

Viết một bình luận