Hai thửa ruộng thu hoạch dược 40 tạ thóc biết thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 6 tạ thóc a)hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch dư

By Aubrey

Hai thửa ruộng thu hoạch dược 40 tạ thóc biết thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 6 tạ thóc
a)hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch dược bao nhiêu tạ thóc
b)trung bình mỗi thửa ruộng thu hoạch đuoc bao nhiêu tạ thóc

0 bình luận về “Hai thửa ruộng thu hoạch dược 40 tạ thóc biết thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 6 tạ thóc a)hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch dư”

 1. bai giai

  a, thua ruong 1 thu hoach so thoc la:

  (40-6):2=17 (ta)

  thua ruong thu 2 thu hoach so thoc la:

  (40+6):2=23 (ta)

  b, Trung binh moi thua ruong thu hoach so thoc la:

  (17 + 23) :2=20 (ta)

  dap so:a, 17ta  ; 23 ta

             b, 20ta

  chuc ban hoc tot 

  Trả lời
 2. Đáp án:

  a, Thửa ruộng 1 thu hoạch được số thóc là :

  `(40-6):2=17 (tạ)`

  Thửa ruộng 2 thu hoạch được số thóc là :

  `(40+6):2=23 (tạ)`

  b,Trung bình mỗi thửa ruộng thu hoạch được số thóc là :

  `(17 + 23) :2=20 (tạ)`

  Đ/s : `a, 17` tạ `; 23` tạ `b, 20` tạ

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận