Kim loại nào tác dụng được với Axit sunfuric (H 2 SO 4 ) để điều chế khí Hidro trong phòng thí nghiệm.

Photo of author

By Jasmine

Kim loại nào tác dụng được với Axit sunfuric (H 2 SO 4 ) để điều chế khí Hidro trong
phòng thí nghiệm.

0 bình luận về “Kim loại nào tác dụng được với Axit sunfuric (H 2 SO 4 ) để điều chế khí Hidro trong phòng thí nghiệm.”

Viết một bình luận