KPI là gì? Hệ thống KPI thế nào là đạt hiểu quả?

By mtrend

Vấn đề trong kinh doanh, mà các doanh nghiệp quan tâm nhất và nó dường như quyết định sự thành bại cũng như tồn tại của một công ty hay doanh nghiệp đó là chỉ số KPI. Có rất nhiều bạn mới bước vào lĩnh vực Marketting, còn bở ngỡ và chưa biết chỉ số KPI là gì?
kpi la gi
Cùng với mtrend.vn, đi tìm hiểu và phân tích đế sức ảnh hưởng, tầm quan trọng cũng như xây dựng hệt thống KPI bền vững cho một doanh nghiệp.

KPI là gì?

KPI là từ viết tắt của từ: Key Performance Indicator là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận nào đó trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Với chỉ số này, thì với mỗi bộ phận khác nhau, mỗi cá nhân khác nhau thì có những chỉ số KPI hoàn toàn khác nhau. Khi nhìn vào chỉ số KPI, thì chúng ta sẽ biết doanh nghiệp đó, bộ phận đó hay cá nhân đó có hiệu suất làm việc như thế nào.

Có bao nhiêu loại KPI hiện nay?

Hiện nay, có rất nhiều loại doanh nghiệp và mỗi doanh nghiệp thì có những loại phòng ban, mỗi phòng ban có nhiều bộ phận và nhiều con người trong phòng ban đó. Thì gắn với mỗi cái đó, sẽ đi kèm với một KPI hoàn toàn khác nhau không loại nao giống loại nào.
kpi la gi 1
Tuy nhiên, chúng ta có thể gói gọn và gom thành 2 loại mô hình KPI chính như sau.

KPI mang tính chiến lược

Mình lấy ví dụ luôn cho dễ hiểu nhé, ví dụ một cá nhân đặt ra mục tiêu trong 1 năm sẽ mang về cho công ty là 5.000$. Thì đó là chiến lược đề ra mà cá nhân đó phải đạt được, mức 5.000$ là trung bình, cao hay thấp tùy thuộc vào hiệu suất mà cá nhân đó mang về để đánh giá công ty hay doanh nghiệp đó trong năm đó phát triển như thế nào.

KPI mang tính chiến thuật

Cũng với mục tiêu cho 1 nhân viên là 5.000$/1 năm. Thì bản thân nhân viên đó, phải vạch ra phương hướng chiến lược, phát triển marketing để quản bá sản phẩm, tăng doanh số bán hàng để đặt mục tiêu cuối là 5.000$/1 năm đã được công ty bàn giao.

Ưu và nhược điểm của chỉ số KPI

Ưu điểm
– Giúp cho người quản lý, đánh giá được sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Qua đó, thấy được hiệu suất của nhân viên.
– Nắm rõ được thai độ, công suất làm việc của từng phòng ban, của từng nhân viên.
– Thúc đẩy tính năng động, nâng cao hiệu suất làm việc.
Nhược điểm
– Đánh giá đúng với thực lực, tiềm lực và nhân lực của công ty để đưa ra một KPI cho thích hợp vì nếu KPI quá cáo so với các chỉ tiêu trên dẫn đến việc quá tải. Còn nếu KPI quá thấp sẽ dẫn đến việc lãng phí các chỉ tiêu trên.
– KPI quá cao sẽ không tồn tại lâu dài.
kpi la gi 2

Các tiêu chuẩn để xây dựng một KPI bền vững là gì?

Để có được một mô hình KPI bên vừng cho doanh nghiệp thì các bạn cần xác định rõ 5 yêu tố sau:
– Xác định chủ thể KPI, cần xây dựng là cho ai, cho bộ phận nào.
– Xác định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.
– Làm rõ chức danh, nhiệm vụ của từng bộ phận trong khâu đó.
– Đánh giá thực tại, khách quan trước khi đưa ra một KPI cụ thể.
– Đưa ra khung điểm, tổng kết và rà soát lại KPI đã đưa ra.
Có thể nói, chỉ số KPI cực kỳ quan trọng trong Marketing cũng như sự phát triển của doanh nghiệp nào đó. Từ đó, chúng ta cần phải rà soát và tham khảo trước khi áp đặt một chỉ số KPI để định hướng phát triển cho doanh nghiệp.

Viết một bình luận