Kỹ thuật lấy hơi trong thanh nhạc

Photo of author

By mtrend

Clip giảng dạy về thanh nhạc của giảng viên Vũ Kim Cương, giúp các bạn có thể hiểu sâu hơn về bộ môn nghệ thuật này và có thể tự tập thanh nhạc tại nhà.

Leave a Comment