La bàn phát minh từ năm nào ( ghi củ thể, dễ hiểu )

Photo of author

By Eva

La bàn phát minh từ năm nào ( ghi củ thể, dễ hiểu )

0 bình luận về “La bàn phát minh từ năm nào ( ghi củ thể, dễ hiểu )”

  1. La bàn có từ năm `1220` nhưng đến tận `30` năm sau tức năm  `1250` thì người ta mới biết sử dụng.

Viết một bình luận