Làm đc mấy bài thì làm mn nhé! ( Nhưng nếu bn nào làm đúng 2 bài thì mik sẽ cho ctlhn ) 1.Hai xe cùng chuyển động tại A và B cách nhau 60km. Vận tốc x

Photo of author

By Emery

Làm đc mấy bài thì làm mn nhé! ( Nhưng nếu bn nào làm đúng 2 bài thì mik sẽ cho ctlhn )
1.Hai xe cùng chuyển động tại A và B cách nhau 60km. Vận tốc xe tại A là 30km/h. Vận tốc xe tại B là 10km/h.
Xác định thời điểm 2 xe gặp nhau.
a) Hai xe chuyển động cùng chiều A->B.
b) Hai xe chuyển động ngược chiều.
2. Khi ô tô ở A và B cách nhau 60km và khởi hành cùng lúc đi theo hướng A->B. Sau 2,5 giờ thì xe A đuổi kịp xe đi từ B.
a) Tìm vận tốc 2 xe, biết tổng vận tốc 76km/h.
b) Gọi C là vị trí 2 xe gặp nhau. Tính quãng đường AC.
Viết một bình luận