Làm sao để có nước đường ngọt và nhanh tan ???????????????

Photo of author

By Ximena

Làm sao để có nước đường ngọt và nhanh tan ???????????????

0 bình luận về “Làm sao để có nước đường ngọt và nhanh tan ???????????????”

 1. + Khấy lên 

  Giair thích :

    Khi khuấy lên, các phân tử đường xen lẫn vào khoảng cách giữa các phân tử nước cũng như các phân tử nước xen vào khoảng cách giữa các phân tử đường nên ta thấy có vị ngọt.

 2. Đáp án:

   Pha nước đường bằng nước nóng thì sẽ ngọt và nhanh tan hơn .

  Giải thích : Vì ki nhiệt độ cao thì các nguyên tử , phân tử nước và đường chuyển động nhanh hơn nên hiện tượng khuyếch tán xảy ra nhanh hơn.

  ⇒ Đáp án

  Giải thích các bước giải:

         

Viết một bình luận