Làm theo kiểu tỉ lệ nghịch của lớp 7 nhé , ko hiểu sao mik kém phần này ghê Cho biết 2 mét lưới B40 nặng khoảng 6kg. Hỏi nhà bạn nam cần rào mảnh vườn

By Rylee

Làm theo kiểu tỉ lệ nghịch của lớp 7 nhé , ko hiểu sao mik kém phần này ghê
Cho biết 2 mét lưới B40 nặng khoảng 6kg. Hỏi nhà bạn nam cần rào mảnh vườn 100 mét thì cần bao nhiêu kg lưới cùng loại?

0 bình luận về “Làm theo kiểu tỉ lệ nghịch của lớp 7 nhé , ko hiểu sao mik kém phần này ghê Cho biết 2 mét lưới B40 nặng khoảng 6kg. Hỏi nhà bạn nam cần rào mảnh vườn”

 1. Đáp án:

  ` 300kg`

  Giải thích các bước giải:

   Gọi khối lượng lưới cần tìm là x (kg;x>0)

  Vì chiều dài và khối lượng là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

  `2/100=6/x`

  `⇒x=(6.100)/2=300(t/m) `

  Vậy để rào 100m thì cần khoảng 300kg lưới

  Trả lời
 2. Đáp án:

  `text{Gọi khối lượng lưới cùng loại là x (x > 0), (kg)}`

  `text{Vì Khối lượng lưới B40 và chiều dài lưới B40 là 2 đại lượng tỉ lệ thuận}`

  `text{nên theo tính chất đại lượng tỉ lệ thuận ta có :}`

  `6/x = 2/100`

  `⇔ 6 × 100 = 2x`

  `⇔ 2x = 600`

  `⇔ x = 600 ÷ 2`

  `⇔ x = 300 (kg)`

  `text{Vậy nhà bạn nam cần rào mảnh vườn 100m thì mất 400kg lưới cùng loại}`

  Trả lời

Viết một bình luận