Lan be my site. She (be) two years oldes than me ?

Photo of author

By Elliana

Lan be my site. She (be) two years oldes than me ?

0 bình luận về “Lan be my site. She (be) two years oldes than me ?”

  1. Lan (be) my sister. She (be) two years oldes than me ?

    ->is/Is…

    câu đầu là câu khẳng định,câu sau là câu hỏi nghi vấn với to be,my sister là S số ít nên chia to be là is.

Viết một bình luận