Lợi ích của chim là * 1 điểm A. ăn các loài sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông nghiệp, lâm nghiệp và truyền bệnh cho người. B. chăn nuôi để cung cấp thự

Photo of author

By Ruby

Lợi ích của chim là *
1 điểm
A. ăn các loài sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông nghiệp, lâm nghiệp và truyền bệnh cho người.
B. chăn nuôi để cung cấp thực phẩm, làm cảnh.
C. hút mật hoa giúp cho sự thụ phấn
D. tất cả các đáp án trên.
Leave a Comment