Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuếBất cứ ai làm trong lĩnh vực tài chính – kế toán đều cần phải nắm rõ về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Nhưng không ít người còn lẫn lộn và nhầm lẫn 2 khái niệm này với nhau. Với những chia sẻ của mTrend Việt Nam, bạn có thể dễ dàng phân biệt cũng như tính toán chính xác 2 chỉ số quan trọng này.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế

2 khái niệm lợi nhuận trước thuế và sau thuế cần được phân biệt rõ ràng.

Lợi nhuận trước thuế

Earnings Before Tax - Lợi nhuận trước thuế

Earnings Before Tax – Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (Earnings Before Tax) là chỉ tiêu đo lường độ hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Nó chính là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí (không bao gồm thuế). 

Chỉ số này có vai trò rất quan trọng và nằm trong dấu kiểm trong quy trình kế toán. Đồng thời cung cấp thông tin chính xác phục vụ cho việc đánh giá, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế

Để xác định được lợi nhuận sau thuế cần có các chỉ số về tổng doanh thu, chi phí và thuế phải nộp

Để xác định được lợi nhuận sau thuế cần có các chỉ số về tổng doanh thu, chi phí và thuế phải nộp

Lợi nhuận sau thuế (Profit After Taxes) hay lợi nhuận ròng, lãi ròng được hiểu là khoản lợi nhuận cuối của doanh nghiệp. Đây là khoản chênh lệch giữa doanh thu và tổng chi phí bao gồm thuế.

Hàng năm, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện quyết toán thuế, thống kê và kê khai thuế nộp cho Nhà nước. Khi xác định tổng doanh thu tổng chi phí và thuế phải nộp, bạn có thể dễ dàng tính được lợi nhuận sau thuế. 

Lợi nhuận ròng quyết định doanh nghiệp đang kinh doanh có lãi hay thua lỗ. Nếu chỉ số này dương, hoạt động của doanh nghiệp đang sinh lời và hiệu quả. Ngược lại, giá trị nhỏ hơn không có nghĩa là chịu lỗ và cần đưa ra phương hướng, chiến lược phù hợp. 

>> Xem thêm: Lợi nhuận thuần là gì? Tại sao cần xác định lợi nhuận thuần?

Xem thêm:  Top 5+ những mẫu nhà cấp 4 2 phòng ngủ vô cùng hiện đại

Cách xác định lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế

2 chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế cần được xác định cẩn thận để đánh giá, phân tích chính xác tình hình hoạt động kinh doanh.

Công thức tính lợi nhuận trước thuế

EBT chưa trừ thuế TNDN

EBT chưa trừ thuế TNDN

Như mTrend Việt Nam đã giới thiệu, lợi nhuận trước thuế bao gồm các khoản lợi nhuận nhận được từ sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoạt động tài chính, các khoản thu khác. Nó được xác định dựa theo công thức sau:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Chi phí cố định – Chi phí phát sinh

Trong đó: 

>> Xem thêm: Lỗ lũy kế là gì? Hướng dẫn cách hạch toán lỗ lũy kế

Công thức tính lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế bằng lợi nhuận trước thuế trừ thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế bằng lợi nhuận trước thuế trừ thuế TNDN

Từ khái niệm lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế, chúng ta rút ra công thức xác định Profit After Taxes như sau:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng doanh thu – Tổng chi phí – Thuế TNDN

Trong đó: 

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng chuyên mục Kinh Doanh – mTrend sẽ giúp bạn hiểu theo một cách đơn giản hơn: Lợi nhuận sau thuế chính là lợi nhuận trước thuế trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước. Đây là chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của đơn vị nên bạn cần tính toán cẩn thận, chính xác nhé!


Mtrend MMO - Tags: