Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

35:5x4+1-9:3 = ? ( )

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế

Bất cứ ai làm trong lĩnh vực tài chính – kế toán đều cần phải nắm rõ về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Nhưng không ít người còn lẫn lộn và nhầm lẫn 2 khái niệm này với nhau. Với những chia sẻ của mTrend Việt Nam, bạn có thể dễ dàng phân biệt cũng như tính toán chính xác 2 chỉ số quan trọng này.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế

2 khái niệm lợi nhuận trước thuế và sau thuế cần được phân biệt rõ ràng.

Lợi nhuận trước thuế

Earnings Before Tax - Lợi nhuận trước thuế

Earnings Before Tax – Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (Earnings Before Tax) là chỉ tiêu đo lường độ hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Nó chính là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí (không bao gồm thuế). 

Chỉ số này có vai trò rất quan trọng và nằm trong dấu kiểm trong quy trình kế toán. Đồng thời cung cấp thông tin chính xác phục vụ cho việc đánh giá, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế

Để xác định được lợi nhuận sau thuế cần có các chỉ số về tổng doanh thu, chi phí và thuế phải nộp

Để xác định được lợi nhuận sau thuế cần có các chỉ số về tổng doanh thu, chi phí và thuế phải nộp

Lợi nhuận sau thuế (Profit After Taxes) hay lợi nhuận ròng, lãi ròng được hiểu là khoản lợi nhuận cuối của doanh nghiệp. Đây là khoản chênh lệch giữa doanh thu và tổng chi phí bao gồm thuế.

Hàng năm, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện quyết toán thuế, thống kê và kê khai thuế nộp cho Nhà nước. Khi xác định tổng doanh thu tổng chi phí và thuế phải nộp, bạn có thể dễ dàng tính được lợi nhuận sau thuế. 

Lợi nhuận ròng quyết định doanh nghiệp đang kinh doanh có lãi hay thua lỗ. Nếu chỉ số này dương, hoạt động của doanh nghiệp đang sinh lời và hiệu quả. Ngược lại, giá trị nhỏ hơn không có nghĩa là chịu lỗ và cần đưa ra phương hướng, chiến lược phù hợp. 

>> Xem thêm: Lợi nhuận thuần là gì? Tại sao cần xác định lợi nhuận thuần?

Cách xác định lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế

2 chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế cần được xác định cẩn thận để đánh giá, phân tích chính xác tình hình hoạt động kinh doanh.

Xem thêm:  VNDC – Hướng dẫn cách kiếm tiền nhanh chóng và đơn giản

Công thức tính lợi nhuận trước thuế

EBT chưa trừ thuế TNDN

EBT chưa trừ thuế TNDN

Như mTrend Việt Nam đã giới thiệu, lợi nhuận trước thuế bao gồm các khoản lợi nhuận nhận được từ sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoạt động tài chính, các khoản thu khác. Nó được xác định dựa theo công thức sau:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Chi phí cố định – Chi phí phát sinh

Trong đó: 

  • Tổng doanh thu: Toàn bộ doanh thu thu về từ hoạt động sản xuất kinh doanh, các khoản thu khác được thể hiện trên hóa đơn, biên lai bán ra. 
  • Chi phí cố định: Bao gồm chi phí nhân công, nguyên vật liệu, vận chuyển, chi phí sản xuất, chi phí địa điểm và các khoản có tính chất cố định liên quan đến việc sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế.
  • Chi phí phát sinh: Chi phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp không có trong kế hoạch, ngoài dự kiến.

>> Xem thêm: Lỗ lũy kế là gì? Hướng dẫn cách hạch toán lỗ lũy kế

Công thức tính lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế bằng lợi nhuận trước thuế trừ thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế bằng lợi nhuận trước thuế trừ thuế TNDN

Từ khái niệm lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế, chúng ta rút ra công thức xác định Profit After Taxes như sau:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng doanh thu – Tổng chi phí – Thuế TNDN

Trong đó: 

  • Tổng doanh thu: Các khoản doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. 
  • Tổng chi phí: Bao gồm chi phí cố định và chi phí phát sinh.
  • Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập tính thuế.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng chuyên mục Kinh Doanh – mTrend sẽ giúp bạn hiểu theo một cách đơn giản hơn: Lợi nhuận sau thuế chính là lợi nhuận trước thuế trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước. Đây là chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của đơn vị nên bạn cần tính toán cẩn thận, chính xác nhé!

Leave a reply

35:5x4+1-9:3 = ? ( )