lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận siêu ngạch mà địa chủ phải trả cho nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đúng hay sai

By Mary

lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận siêu ngạch mà địa chủ phải trả cho nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đúng hay sai

0 bình luận về “lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận siêu ngạch mà địa chủ phải trả cho nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đúng hay sai”

  1. lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận siêu ngạch mà địa chủ phải trả cho nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đúng hay sai

    Trả lời
  2. Lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận siêu ngạch mà địa chủ phải trả cho nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp là sai

    Trả lời

Viết một bình luận