Lớp 3A có một số học sinh. Cô giáo xếp đều vào 9 bàn, nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì còn thừa 2 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

By Aaliyah

Lớp 3A có một số học sinh. Cô giáo xếp đều vào 9 bàn, nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì còn thừa 2 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

0 bình luận về “Lớp 3A có một số học sinh. Cô giáo xếp đều vào 9 bàn, nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì còn thừa 2 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?”

 1. Cách giải :

  Mỗi một bàn có 4 bạn ta tính được ngay số bạn số bạn, ta lấy nhân với số bàn rồi cộng với các bạn chia ngồi ta sẽ ra kết quả .

  – Đầy đủ :

  Số bạn đã được xếp vào là :

    9 x 4 = 36 ( học sinh )

  Số học sinh lớp 3A là :

    36 + 2 = 38 ( học sinh )

  Đáp số : 38 học sinh

  – Gộp :

   Lớp 3A có số học sinh là :

      9 x 4 + 2 = 38 ( học sinh )

  Đáp số : 38 học sinh

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   đáp số: 38 học sinh

  Giải thích các bước giải:

   Nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì 9 bàn có:

  4×9= 36(bạn)

  Lớp 3A có số học sinh là:

  36+2= 38(bạn)

  MK giải dễ hiểu nhất rồi nên xin ctlhn ak!!!

  @Poodle

  Trả lời

Viết một bình luận