Lớp 5A có 32 bạn, cuối học kì 1 cả lớp 8 bạn được xếp loai giỏi , 16 bạn được xếp loại khá, còn lại là xếp loại trung bình hỏi: a, số bạn xếp loại giỏ

Photo of author

By Liliana

Lớp 5A có 32 bạn, cuối học kì 1 cả lớp 8 bạn được xếp loai giỏi , 16 bạn được xếp loại khá, còn lại là xếp loại trung bình hỏi: a, số bạn xếp loại giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? b, số bạn xếp loại trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
Viết một bình luận