Lớp 5A có 32 bạn,trong đó có 20 bạn nam.Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là: A.62,5% B.37,5% C.6,25% D.3,75

Photo of author

By Harper

Lớp 5A có 32 bạn,trong đó có 20 bạn nam.Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:
A.62,5% B.37,5% C.6,25% D.3,75%

0 bình luận về “Lớp 5A có 32 bạn,trong đó có 20 bạn nam.Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là: A.62,5% B.37,5% C.6,25% D.3,75”

 1. Chọn : `B`

   Bài làm :

   Số bạn nữ của lớp là:

   `32-20=12` (Học sinh )

   Tỉ số phần trăm số học sinh nữ và học sinh cả lớp là :

   `\frac{12}{32}` `.100 % = 3,75 %`  Hoặc `12 : 32 “.100 % = 3,75 %`

            Đáp số : `3,75 %`

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  lớp 5A có số học sinh nữ là:

            32-20=12(bạn)

  tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:

            12:32.100%= 37.5%

      vậy B đúng 

Viết một bình luận