Lớp 6B có 40 hs trong đó 12,5% là HSG . Tính HSG của lớp 6B ? Các bn giải hộ mk phải đúng nha Ko đúng = báo cáo

By Liliana

Lớp 6B có 40 hs trong đó 12,5% là HSG . Tính HSG của lớp 6B ?
Các bn giải hộ mk phải đúng nha
Ko đúng = báo cáo
Viết một bình luận