Lúc 6h sáng ,xe thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc không đổi là 36km/h.cùng lúc đó,xe thứ hai đi từ B về A với vận tốc không đổi là 12km/h,bi

By Aubrey

Lúc 6h sáng ,xe thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc không đổi là 36km/h.cùng lúc đó,xe thứ hai đi từ B về A với vận tốc không đổi là 12km/h,biết AB=36km/h.hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
Viết một bình luận