Tìm số có ba chữ số biết rằng số hàng chục bằng 1/2 chữ số hàng trăm và nhiều hơn chữ số hàng đơn vị là 4

By Faith

Tìm số có ba chữ số biết rằng số hàng chục bằng 1/2 chữ số hàng trăm và nhiều hơn chữ số hàng đơn vị là 4

0 bình luận về “Tìm số có ba chữ số biết rằng số hàng chục bằng 1/2 chữ số hàng trăm và nhiều hơn chữ số hàng đơn vị là 4”

 1. @isa

  Gọi số cần tìm là abc

  Theo bài ra ta có : a = 2b, b = 4c

  -> a = 8c

  Xét 3 TH ta có :

  TH 1 :  c= 0 -> a, b = o ( loại )

  TH 2 : c > 1 -> a > 10 ( loại )

  TH 3 : c = 1 -> a = 8 , c = 4 ( chọn )

           Vậy số cần tìm là 841

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Gọi :

  Số hàng đơn vị là a
  Số hàng chục là 4a
  Số hàng trăm là 8a.
  Chọn a = 0. Ta được số 000 loại.
  Chọn a = 1. Ta được số 841 Nhận
  Chọn a = 2. Ta được số 1682. Thành 4 chữ số.
  Tương tự với các số có a > 2
  Vậy số cần tìm là 841

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận