Lúc 7 giờ một người đi xe đạp đuổi theo người đi bộ được 10 km .vận tốc xe đạp là 15km/h .tìm vị trí và thời điểm lúc xe đạp đuổi kịp người đi bộ

Photo of author

By Hailey

Lúc 7 giờ một người đi xe đạp đuổi theo người đi bộ được 10 km .vận tốc xe đạp là 15km/h .tìm vị trí và thời điểm lúc xe đạp đuổi kịp người đi bộ

0 bình luận về “Lúc 7 giờ một người đi xe đạp đuổi theo người đi bộ được 10 km .vận tốc xe đạp là 15km/h .tìm vị trí và thời điểm lúc xe đạp đuổi kịp người đi bộ”

 1. Đáp án:

    CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Giải thích các bước giải:

   Chọn mốc thời gian 7h, chiều dương là chiều chuyển động, gốc tại vị trí xe đạp xuất phát

  Phương trình chuyển động của xe đạp và người đi bộ :

      $x_{1}$  = $v_{1}$t = 15t

      $x_{2}$ = $x_{02}$ + $v_{2}$t = 10+5t

  Hai xe gặp nhau :

      $x_{1}$ = $x_{2}$

  ⇒ 15t = 10 + 5t

  ⇒ t = 11h

      $x_{1}$ = 15 × 1 = 15 km

  Hai xe gặp nhau lúc 8h cách vị trí xe đạp xuất phát 15km

 2. Đáp án:

   $8h;15km$

  Giải thích các bước giải:

  Chọn mốc thời gian 7 giờ,

  Chiều dương là chiều chuyển động của xe đạp 

  Gốc tại vị trí xe đạp xuất phát

  Ptcd 

  $x_1=x_o+v_1.t=15t$

  $x_2=x_o+v_2.t=10+5t$

  Hai xe gặp nhau sau :

  $x_1=x_2$

  $⇔15t=10+5t$

  $⇔10t=10$

  $⇔t=1h$

  Hai xe gặp nhau lúc :

  $7h+1h=8h$

  Hai xe gặp nhau cách vị trí xe đạp xuất phát :

  $x_1=15.1=15km$

Viết một bình luận