Lúc 7 giờ sáng , hai ô tô xuất phát từ a và b cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 3 giờ thì hai xe gặp nhau. Biết quãng đường ab dài 300 km và vậ

Photo of author

By Eloise

Lúc 7 giờ sáng , hai ô tô xuất phát từ a và b cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 3 giờ thì hai xe gặp nhau. Biết quãng đường ab dài 300 km và vận tốc ô tô đi từ b bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ a.
A,Tính vận tốc của mỗi xe.
B,Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và địa điểm gặp nhau cách b bao nhiêu km ?
Leave a Comment