lúc 7h 1 ng đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30km/h. Sau đó 1h, ng thứ hai cũng đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 45km/h. Hỏi đến mấy h ng thứu

Photo of author

By Aaliyah

lúc 7h 1 ng đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30km/h. Sau đó 1h, ng thứ hai cũng đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 45km/h. Hỏi đến mấy h ng thứu hai mới đuổi kịp ng thứ nhất? Nơi gặp nhau cách A bn km?
Viết một bình luận