Lúc 7h xe1 chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 , v=4m/s từ A hướng về B . Sau đó 20s xe 2 từ A với v=5m/s , a=0,2m/s2 chuyển động nhanh dần

By Valerie

Lúc 7h xe1 chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 , v=4m/s từ A hướng về B . Sau đó 20s xe 2 từ A với v=5m/s , a=0,2m/s2 chuyển động nhanh dần đều hướng về B . AB cách nhau 500m
a/ Viết phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một hệ quy chiếu
b/ Sau bao lâu kể từ lúc qua A xe 2 đuổi kịp xe 1
c/ Tìm thời gian xe 1 đi từ A đến B và v lúc nó đến B

0 bình luận về “Lúc 7h xe1 chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 , v=4m/s từ A hướng về B . Sau đó 20s xe 2 từ A với v=5m/s , a=0,2m/s2 chuyển động nhanh dần”

 1. Đáp án:

  53,48 s; 14,7 m/s.

  Giải thích các bước giải:

  Chọn gốc tọa độ tại điểm A, chiều từ A đến B. Chọn gốc thời gian là lúc xe thứ nhất bắt đầu chuyển động.
  Phương trình chuyển động của hai xe:
  \(\begin{array}{l}
  {x_1} = 4t + 0,1{t^2}\\
  {x_2} = 5.\left( {t – 20} \right) + 0,1.{\left( {t – 20} \right)^2}
  \end{array}\)
  b) Hai xe gặp nhau khi:
  \({x_1} = {x_2} \Rightarrow 4t + 0,1{t^2} = 5.\left( {t – 20} \right) + 0,1.{\left( {t – 20} \right)^2} \Rightarrow t = – 20\,\,s\) (loại)
  Vậy hai xe không gặp nhau.
  Xe 1 đến B:
  \({x_1} = 500 \Rightarrow 4t + 0,1{t^2} = 500 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  t = 53,48\,\,s\\
  t = – 93,48\,\,s\,\,\left( {loai} \right)
  \end{array} \right. \Rightarrow t = 53,48\,\,\left( s \right)\)
  Vận tốc xe 1 khi đến B:
  \({v_1} = 4 + 0,2.t = 4 + 0,2.53,48 = 14,7\,\,m/s\)

  Trả lời

Viết một bình luận