lúc 7h sáng một xe khởi hành từ A chuyển động thẳng đều về B với vận tốc 40km/h. Lúc 7h30 một xe khác khởi hành từ B về A theo chuyển động thẳng đều v

Photo of author

By aihong

lúc 7h sáng một xe khởi hành từ A chuyển động thẳng đều về B với vận tốc 40km/h. Lúc 7h30 một xe khác khởi hành từ B về A theo chuyển động thẳng đều với vận tốc 50km/h. Biết rằng quãng đường AB= 110 km
a) Viết phương trình chuyển động của hai xe
b) Hai xe gặp nhau ở đâu ? Lúc mấy giờ ?

0 bình luận về “lúc 7h sáng một xe khởi hành từ A chuyển động thẳng đều về B với vận tốc 40km/h. Lúc 7h30 một xe khác khởi hành từ B về A theo chuyển động thẳng đều v”

 1. Đổi: 7h30p = 7,5h
  Chọn gốc tọa độ (x0) là A, mốc thời gian (t0) là thời điểm lúc 7 giờ, AB là chiều dương, ta được:
  Phương trình chuyển động của xe khởi hành từ A là: x1 = v1.(t-t0) = 40.(t-7)
  Lúc 8h, xe cách gốc tọa độ: 40.(8-7) = 40 (km)
  Phương trình chuyển động của xe khởi hành từ B là: x2 = x0 + v2.t = 110 – 50.(t-7,5)
  Lúc 8h, xe cách gốc tọa độ: 110 – 50.(8-7,5) = 75 (km)
  Khoảng cách 2 xe: 75 – 40 = 35 (km)
  Hai xe gặp nhau <=> x1 = x2 <=> 40.(t-7) = 110 – 50.(t-7,5) <=> t = 8,5 (giờ)
  Vậy 2 xe gặp nhau lúc 8h30min
  Hai xe cách gốc tọa độ: 40.(8,5-7) = 60 (km)Đồ thị: …

 2. $a/$ Chọn hệ quy chiếu

  – Chọn chiều dương (+) là chiều của chuyển động

  – Mốc thời gian lúc xe A bắt đầu chuyển động (7h)

  – Gốc tọa độ tại A

  Phương trình chuyển động

  $x_{1}=40t$

  $x_{2}=110-50(t-0,5)$

  $b/$ Để 2 xe gặp nhau thì

  $x_{1}=x_{2}$ 

  $⇔40t=110-50(t-0,5)$

  $⇒t=1,5h$

  $x_{1}=40.1,5=60(km)$

  2 xe gặp nhau lúc $8h30p$

Viết một bình luận